Krav om helseattest for å delta i Hovedmesterskapet

Styret i Norges Friidrettsforbund vedtok på sitt styremøte 2. desember 2022 at det innføres krav om godkjent helseattest ved deltakelse i Hovedmesterskapet.

INFO FRA FORBUND

Norsk friidrett

1/11/20231 min read

Begrunnelsen for innføring av helseattest for å kunne delta i Hovedmesterskapet er at NFIF ønsker å vise i praksis at norsk friidrett setter helse foran prestasjon.Du finner all informasjon om hvordan du skaffer deg helseattest her.